Felügyelő Bizottság Elnöke:
Dr. Szabó Gábor
fb@mokszszb.hu

Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Holb Árpád
Dr. Tolcsvai Melinda